Voorwaarden lidmaatschap

 • Training/kleding: Deelname aan groepslessen en/of gebruik van faciliteiten is altijd op eigen risico. In de trainingsruimte en leszalen draag je binnenschoenen evenals schone, correcte en veilige sportkleding. Tijdens de training individueel of in groepsverband gebruik je een handdoek.
 • Kinderen: Kinderen t/m 12 jaar zijn niet bevoegd in de fitnesszaal te trainen. Kinderen t/m 12 jaar kunnen deelnemen aan Zumba.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw meegebrachte spullen zoals telefoon, portemonnee, etc.
 • Automatische incasso: SEPA 1: Tevens geeft u met de sepa getekende machting direct een akkoord indien uw hier gebruik van maakt voor losse incasso opdrachten voor consumpties, stortingen en extra diensten en producten.
 • SEPA 1a: Bij ondertekening van het SEPA machtiging formulier gaat u akkoord geen vooraankondiging van incasso te ontvangen. Sportcentrum Oldambt zal de incasso van uw lidmaatschapskosten iedere 4 weken uitvoeren.
 • Toegang / identificatie : Met vingerscan of lidmaatschap pas. Bij verlies van lidmaatschap zal er €10 in rekening worden gebracht.
 • Tijdelijke stop: Bij ziekte / zwangerschap en/of andere lichamelijke klachten kunt uw u lidmaatschap tijdelijk stop zetten. Gedurende uw afwezigheid zal de incasso van kracht blijven. Wanneer u na afwezigheid weer begint, zal de periode van uw afwezigheid niet in rekening worden gebracht. Een tijdelijke stop kan door middel van bevriezing abonnement, in combinatie met een brief of bewijs van het ziekenhuis, behandelend arts. Dit dient u vooraf gaand uw tijdelijks stop aan de balie door te geven.
 • Opzegprocedure : Opzeggen dient net als inschrijven uitsluitend persoonlijk aan de balie, het opzeggen via post, email of aangetekende brieven is niet mogelijk. Het opzegformulier dient zowel door lid als het sportcentrum getekend te worden. Lid ontvangt bewijs van opzegging. Opezegging en inschrijven kan uitsluitend op tijden dat personeel aanwezig is. Tijdens fitnessuren is het niet mogelijk om in of uit te schrijven.
 • Opzegtermijn: De huidige periode waarin uw betaling loopt + 1 betalingsperiode. Tevens dienen alle betalingen te zijn voldaan. Bij achterstand zal u geregistreerd blijven als lid van Sportcentrum Oldambt
 • Contracten:
  Bij het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van 1 of  2 jaar is het lidmaatschap opzegbaar, na genoemde periode, met een opzegtermijn van 1 betaling periode. Met uitzondering van het lidmaatschap die per periode opzegbaar is.
  Contante betalingen van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij een lidmaatschap van 12 weken(drie perioden), hiervoor betaald u het bedrag van €92.70 (3 perioden van €30.90) plus eenmalig inschrijfkosten van €20,-
 • Jeugd / studenten tarief: Lidmaatschap is van toepassing op personen t/m 18 jaar, of vertoon studentenpas. Wanneer klant de leeftijd van 19 jaar bereikt of wanneer de studie is beeindigd dient de klant dit aan de balie door te geven. Bij misbruik van dit tarief zal er met terugwerkende kracht vanaf het moment van misbruik €8.00extra per periode in rekening worden gebracht.
 • Storno’s / incasso: Bij een niet tijdige ontvangst van de lidmaatschapkosten, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, zal er na vooraankondiging om binnen 1 dag te betalen, €10,- stornokosten in rekening worden gebracht. Is de betaling niet tijdig binnen dan heeft het lid minimaal 8 dagen de tijd vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering om het bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van 8 dagen in gebreke is gebleven zal er in een tweede betalingsherinnering van €15,- stornokosten in rekening worden gebracht en krijgt het lid opnieuw  8 dagen de tijd om de betaling te voldoen. Mocht het lid hierna in gebreke blijven word de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het lid.
 • Correspondentie: Bij ondertekening  van dit inschrijfformulier geeft u akkoord om via e-mail informatie, herinneringbrieven, nieuwsbrieven ect  te ontvangen.
 • Aktie’s: Aktie zijn alleen van toepassing op nieuwe leden, en oud leden die langer dan een jaar geen lid zijn geweest.
 • Sportcentrum Oldambt behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 • Voorwaarden sleutelfitness:
 • De sleutel (thruportal label) wordt beschikbaar gesteld aan leden van Sport en Lifestyle Oldambt bij een eenmalige betaling van €15. (geen borg) 
 • De sleutel is persoonsgebonden, en is alleen te gebruiken door geregistreerd/ingescheven lid.
 • De toegang bij Sport en Lifestyle Oldambt wordt bewaakt door geintegreerd toegang en beveiligingsysteem (camera's)
 • Bij elk handelen , nalaten of gedrag van een lid, of bezoeker van Sport en Lifestyle Oldambt in strijd met de voorwaarden van het lidmaatschap / sleutelfitness heeft Sport en Lifestyle Oldambt het recht om de toegang te weigeren.
 • Bij achterstanden of storno's van betaling is de sleutel inactief. (Bij het opnieuw activeren van je sleutel na aanleiding van een storno of achterstand bedraagt dit €10.00
 • Bij verlies of diefstal van de sleutel zijn de kosten €30,-
 • Trainen met gebruik van de sleutel is geheel op eigen risico
 • Gebruik van draadloze alarmknoppen is aan te bevelen, gebruikt u deze niet dan is de training op eigen risico. U bent op de hoogte en positionering van de vaste alarmknoppen.
 • Uitgifte sleutelfitness aan personen die de nederlandse taal beheersen.
 • Petten, of het bedekken van hoofd dmv een hoofdoek waardoor men slecht zichtbaar is op het camerssysteem is niet toegestaan tijdens sleutelfitness  uren.
 • Bij einde contract dient de sleutel ingeleverd te worden, bij gebreke wordt er €30 in rekening gebracht.

 

 

Volg ons op Facebook!

Start met fitness

Nodig je vrienden uit om mee te sporten, of klik op "Maak vrijblijvend een afspraak" om een afspraak te maken!

Vrienden uitnodigen Maak vrijblijvend een afspraak